برچسب: وظایف شوهر نسبت به زن

  • وظایفی که زنان در قبال همسران خود دارند

    وظایفی که زنان در قبال همسران خود دارند

    وظایفی که زنان در قبال همسران خود دارند ۱. توجه کردن به نیازهای عاطفی مردان: یکی از ارکان اساسی در زندگی مشترک برطرف کردن نیاز های عاطفی زوجین است که موجب صمیمیت بین آن دو و برقراری روابط دوستانه می شود. ۲. اعتماد به شوهر خود: مردان در ذهن خود، خودشان را مظهر قدرت و […]

  • چرا به خانمم احترام بگذارم ؟

    چرا به خانمم احترام بگذارم ؟

    چرا به خانمم احترام بگذارم ؟ مرد زنی را که برای خود می پسندد باید همچون گوهر، ارزش او را بشناسد و آن را گرامی بدارد. مردان دلسوز و نگران عشق را در رفتار و گفتار خود بروز می دهند. یکی از ویژگی های زنان این است که نیازمند دریافت محبت از طرف همسران خود […]