برچسب: وظایف زنان

  • وظایفی که زنان در قبال همسران خود دارند

    وظایفی که زنان در قبال همسران خود دارند

    وظایفی که زنان در قبال همسران خود دارند ۱. توجه کردن به نیازهای عاطفی مردان: یکی از ارکان اساسی در زندگی مشترک برطرف کردن نیاز های عاطفی زوجین است که موجب صمیمیت بین آن دو و برقراری روابط دوستانه می شود. ۲. اعتماد به شوهر خود: مردان در ذهن خود، خودشان را مظهر قدرت و […]