برچسب: وظایفی که مردان در قبال همسران خود دارند

  • وظایفی که مردان در قبال همسران خود دارند

    وظایفی که مردان در قبال همسران خود دارند

    وظایفی که مردان در قبال همسران خود دارند ۱. پرداختن نفقه و مهریه: پرداخت مهریه در قرآن سفارش شده است و در قانون مدنی نفقه به عنوان تامین کننده ی نیازهای متناسب و متعارف با وضع زن از جمله لباس، مسکن، اثاث منزل، غذا و هزینه های بهداشتی و درمانی تعریف می‌کند و اين تامین […]