برچسب: فرزند زندگی زناشویی

  • اهمیت فرزند پروری در زندگی زناشویی

    اهمیت فرزند پروری در زندگی زناشویی

    اهمیت فرزند پروری در زندگی زناشویی داشتن فرزند و تربیت او از دستورات موکد دین ما اسلام است و این جامعه ی کوچک خانواده است که جامعه ی بزرگتر اجتماع را می سازد. اگر فرزند در خانو‌اده ای اسلامی تربیت شود اجتماعی سالم را شاهد خواهیم بود. نقش اصلی تربیت فرزند نیز بر عهده ی […]