برچسب: علل خیانت در زندگی زناشویی

  • علل خیانت در زندگی زناشویی

    علل خیانت در زندگی زناشویی

    علل خیانت در زندگی زناشویی خیانت در لغت به معنی از بین بردن و زیر پا گذاشتن عهد و پیمان دو نفر است. زمانی که در زندگی مشترک زن یا شوهر با نفر سومی در ارتباط باشند به آن خیانت می گویند. البته این رابطه فقط شامل رابطه ی جنسی نمی شود بلکه هر رابطه […]