برچسب: سیاست های همسرداری

  • سیاست های مهم همسرداری برای مردان

    سیاست های مهم همسرداری برای مردان

    سیاست های مهم همسرداری برای مردان – به همسرتان حس امنیت بدهید، زیرا زنان برای اینکه زندگی بانشاطی داشته باشند شدیدا نیازمند امنیت هستند، هم چنین زن اگر از جانب همسر خود حس امنیت داشته باشد، هیچ گاه دلشوره و ترس نخواهد داشت. – از همسر خود تشکر کنید هر انسانی دوست دارد در مقابل […]

  • نکاتی که زنان متاهل باید بدانند

    نکاتی که زنان متاهل باید بدانند

    نکاتی که زنان متاهل باید بدانند -بیش از حد کمالگرا نباشید آرزوی هر مرد و زنی عاشقی کردن است، و باید همسری ایده آل پیدا کند، که از تمام عیوب و نواقص خالی بوده و نقطه ضعفی نداشته باشد. اما برای همسرداری کمتر اتفاق می افتد که به مطلوب خیالی خویش دست یابد. چون در […]