برچسب: راز رهایی از وابستگی عاطفی

  • راز رهایی از وابستگی عاطفی

    راز رهایی از وابستگی عاطفی

    راز رهایی از وابستگی عاطفی به شخصیت و خود شما باز می گردد. وابستگی عاطفی همیشه بد نیست به عنوان مثال وابستگی به همسری که ارزش دوست داشتن دارد خیلی هم خوب است.وقتی فردی به چیزی زیاد وابسته باشد تصور می کند که هیچ چیزی نمی تواند جای آن را بگیرد به علت همین باور […]