برچسب: احترام به زن در خانه

  • چرا به خانمم احترام بگذارم ؟

    چرا به خانمم احترام بگذارم ؟

    چرا به خانمم احترام بگذارم ؟ مرد زنی را که برای خود می پسندد باید همچون گوهر، ارزش او را بشناسد و آن را گرامی بدارد. مردان دلسوز و نگران عشق را در رفتار و گفتار خود بروز می دهند. یکی از ویژگی های زنان این است که نیازمند دریافت محبت از طرف همسران خود […]