Take a fresh look at your lifestyle.

مردان از لذت بردن همسرشان لذت می برند

0

مردان از لذت بردن همسرشان لذت می برند

مردان از لذت بردن همسرشان لذت می برند و خوشحالی و شادابی یک زن برای همسرش بسیار با اهمیت است.
منظور از لذت فقط لذت جنسی نیست بلکه هر نوع لذتی را شامل می شود.
حتی لذت بردن از یک لیوان چایی که با عشق و محبت در کنار یک دیگر میل کنید.
یک مرد تا زمانی که همسرش در مورد احساسش صحبت نکند از آن باخبر نمی شود، بنابراین بهتر است،
احساسات و خواسته هایتان را بیان کنید.

خواسته خود را صریحا بگویید، زیرا مردان طفره رفتن را دوست ندارند.
اگر خواسته خود را واضح بیان کنید، نه تنها گوش می کند، بلکه از خشنود شدن شما احساس خوبی خواهد داشت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.