وظایفی که زنان در قبال همسران خود دارند

وظایفی که زنان در قبال همسران خود دارند

وظایفی که زنان در قبال همسران خود دارند

۱. توجه کردن به نیازهای عاطفی مردان:

یکی از ارکان اساسی در زندگی مشترک برطرف کردن نیاز های عاطفی زوجین است

که موجب صمیمیت بین آن دو و برقراری روابط دوستانه می شود.

۲. اعتماد به شوهر خود:

مردان در ذهن خود، خودشان را مظهر قدرت و تکیه گاه بودن می دانند و ضروری است که بدانند مورد اعتماد همسر و فرزندان خود هستند.

زن وظیفه دارد توانایی های همسر خود را بشناسد و متناسب با توانایی های او توقع داشته باشد

تا موجب احساس بی اعتمادی و سرشکستگی در همسر خود نشود.

۳. اطاعت از شوهر:

نافرمانی نکردن و اطاعت از جمله وظایف زن است که باید به خوبی این وظیفه را انجام دهد

تا فرزندان نیز او را الگو قرار داده و از پدر خود نافرمانی نکنند.

منظور از اطاعت زن، فرمانبرداری او از شوهر در اموری که مخالف احکام نباشد است.

وظایفی که زنان در قبال همسران خود دارند

 

۴. خانه داری وتهیه کردن غذا: زن با پختن غذاهای خوشمزه ومتنوع حسن همسرداری خود را نشان می دهد

و باعث می شود دانه ی عشق و محبت در دل  شوهر خود کاشته شود.

یک زن کدبانو می تواند با ذوق و زیرکی در تهیه ی غذا دل همسر خود را به دست بیاورد.

۵. آزار ندادن شوهر:

از جمله وظایف زنان در قبال همسران خود آزار  واذیت نکردن آنهاست.

امام صادق علیه السلام در این رابطه می فرمایند:

زنی که شوهر خود را آزار می دهد مورد لعن است و زنی که شوهرش را عزیز بدارد و او را اذیت نکند و در همه حال او را اطاعت نماید عزیز است.

۶. سپاسگزاری کردن از شوهر:

همانگونه که یکی از وظایف اصلی شوهر تامین نیازهای خانه و خانواده است

زن نیز وظیفه دارد در قبال زحمات و رنجی که شوهرش برای تامین نیازهای منزل می کشد از او تشکر وقدردانی کند

و اين قدردانی باعث دلگرمی و عشق بیشتر بین زن وشوهر می شود.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.