زن زیبا از نظر مردان ایرانی چه کسی است؟

زن زیبا از نظر مردان ایرانی چه کسی است؟

زن زیبا از نظر مردان ایرانی چه کسی است؟

از نظر مردان زنی زیبا است که چهره معمولی داشته باشد و برای زیبا جلوه کردن،
خود را با انواع لوازم آرایشی و همچنین با انواع عمل های جراحی زیبا نکند و همچنین به طور خدادادی زیبا باشد.

در زمان‌های گذشته مردان معمولاً تا قبل از این که ازدواج کنند
هیچ زنی را نمی دیدند و زنان دیگر معمولاً در پوشش کامل قرار داشتند
و برای ازدواج نیز به انتخاب مادرشان احترام می گذاشتند،
ولی امروزه با وجود زنان زیادی که با آرایش های متفاوت و غلیظی که در کوچه و خیابان ظاهر می شوند
باید دانست که مردان امروزی چه زنانی را زیبا می دانند
و دوست دارند که همسرشان چه ویژگی ظاهری داشته باشد
و آنها چه زنانی را دوست دارند و زیباتر می دانند؟

زن زیبا از نظر مردان ایرانی چه کسی است؟

زیبایی طبیعی

از نظر مردان امروزی زنی زیبا است که با عمل های جراحی
و همچنین به آرایش های غلیظ نیاز نداشته باشد
و زیبایی خود را به صورت خدادادی داشته باشد
و دوست دارند همسر خود را آنطور که هست ببینند و همچنین دوست دارند
وقتی که ازخواب بیدار می شوند و یا مواقعی که از حمام بیرون می آیند
معمولی و بدون هیچ آرایشی و در عین حال زیبا به نظر بیایند.

همچنین زنانی که به زیبایی خود اعتماد ندارند آنها برای زیبایی صورت خود دست
به انواع جراحی ها و عمل های زیبایی روی صورت خود میزنند،

آنها فکر می کنند که با چنین زیبایی هایی می توانند اعتماد به نفس پیدا کنند
و باید دانست که زنانی که به خود اعتماد ندارند چگونه می توان
آنها را برای زندگی کردن انتخاب کرد. عاملی که زیباترتان می کند .

مردان زنانی را زیبا می دانند که با حیا باشند و در برابر مردان نامحرم حیا داشته باشند
و خود را بپوشانند زنانی که با آرایش های غلیظ
و همچنین زنانی که با خنده های بلند و بگو مگو های زیاد در کوچه و خیابان حاضر می شوند
از نظر مردان برای زندگی کردن مناسب نمی باشند
و مرد‌ها زنانی را می پسندند که با حیا و در کنار مردان خود باشند.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.