Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

زناشویی

من و توایم دو دلبسته از قدیم به هم!

خاطره / دلبسته من و توایم دو دلبسته از قدیم به هم ! چنان که از قفس هم دو یا کریم به هم از آن دو پنجره ما خیره می شدیم به هم به هم شبیه ، به هم مبتلا، به هم محتاج چنان دو نیمه سیبی که هر دو نیم به هم من و توایم دو پژمرده گل میان…

مشکل از ناسازی ساز بد آهنگ من است …

گلخانه رنگ / آهنگ مشکل از ناسازی ساز بد آهنگ من است ... گفته بودم پیش از این ، «گلخانه رنگ » من است حال می گویم جهان ، پیراهن تنگ من است استخوان های مرا در پنجه ، آخر خرد کرد آنکه می پنداشتم چون موم در چنگ من است دوستان همدلم…

وقتی به لب پنجره می آیی…

پنجره وقتی به لب پنجره می آیی... گرچه چشمان تو جز در پی زیبایی نیست دل بکن ! آینه این قدر تماشایی نیست حاصل خیره در آیینه شدن ها آیا دو برابر شدن غصه تنهایی نیست ؟ ! بی سبب تا لب دریا مکشان قایق را قایق ات را بشکن ! روح تو…

شعر عاشقانه راز

شعر عاشقانه راز راز نهفته در پس حرفی نگفته است... فردا اگر بدون تو باید به سر شود فرقی نمی کند شب من کی سحر شود شمعی که در فراق بسوزد سزای اوست بگذار عمر بی تو سرپا هدر شود رنج فراق هست و امید وصال نیست این « هست و نیست » ای…

شعر عاشقانه تنهایی

شعر عاشقانه تنهایی کامل ترین معنا برای عشق تنهایی است ... گاهی شرار شرم و گاهی شور شیدایی است این آتش از هر سر که برخیزد تماشایی است دریا اگر سر میزند بر سنگ حق دارد تنها ددوای درد عاشق ناشکیبایی است زیبای من روزی که رفتی با…

شعر عاشقانه پیمان شکنی

شعر عاشقانه پیمان شکنی پیمان سر پیمان شکنی بستی و رفتی... انگار که از مشت قفس رستی و رفتی یکباره به روی همه در بستی و رفتی هر لحظه ی همراهی ما خاطره ای بود اما تو به یک خاطره پیوستی و رفتی نفرین به وفاداری ات ای دوست که با من…

شعر عاشقانه دل خون

شعر عاشقانه دل خون دل پریشان بود، دل خون بود، دل فرسوده بود ... جان پس از عمری دویدن لحظه ای آسوده بود عقل سر پیچیده بود از آنچه دل فرموده بود عقل با دل روبه رو شد صبح دلتنگی بخیر عقل بر می گشت راهی را که دل پیموده بود عقل کامل…

لبخند تو آمین دعای همه ی ما…

او / لبخند لبخند تو آمین دعای همه ی ما... ای پاسخ بی چون و چرای همه ما اکنون تویی و مسئله های همه ما کو آنکه، در این خاک سفر کرده ندارد سخت است فراق تو برای همه ی ما ای گریه ی شب های مناجات من از تو لبخند تو آمین دعای همه ی ما…

شعر عاشقانه سرنوشت

شعر عاشقانه سرنوشت به سرنوشت تو وابسته است تقدیرم ... من آسمان پر از ابرهای دلگیرم اگر تو دلخوری از من، من از خودم سیرم من آن طبیب زمین گیر زار و بیمارم که هر چه زهر به خود می دهم نمی میرم من و تو ، آتش و اشکیم در دل یک شمع به…

به جای عشق، به دنبال آب و نان باشم

آسمان / آب به جای عشق، به دنبال آب و نان باشم ... چقدر چون همگان، مثل دیگران باشم به جای عشق، به دنبال آب و نان باشم اگر پرنده مرا آفریده اند چرا قفس بسازم و در بند آشیان باشم اگر چه ریشه در این دشت بسته ام، باید به جای خاک…