Take a fresh look at your lifestyle.

خوردن آلت شوهر

0

خوردن آلت شوهر

خوردن آلت شوهر یکی از زیبا ترین لذت های جنسی برای برخی از شوهر ها است.
مکیدن و لیسیدن آلت جنسی شوهر یکی از راه های ارضا کردن شوهر است مخصوصا در زمانی که زن آمادگی رابطه جنسی را ندارد و شوهر او نیاز شدید به ارضا شدن و رابطه جنسی دارد.

سوال:
اگر مردی آلت تناسلی خود را داخل دهان همسرش کند آیا انجام غسل بر مرد و زن لازم است؟
آیا این کار حرام است؟

پاسخ:
خیر این کار حرام نیست و بر هیچ کدام غسل واجب نمی شود
مگر اینکه از مرد منی خارج شود که فقط مرد باید غسل کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.