به نام خالق عاشقانه ها

قبل از رابطه جنسی باید زن و شوهر از لحاظ روحی و جنسی آماده برقراری ارتباط جنسی و زناشویی گردند. این موضوع ارگاسم کامل زن و شوهر را بسیار لذت بخش تر می کند.