به نام خالق عاشقانه ها

بعد از رابطه جنسی یا ارتباط زناشویی و به ارگاسم رسیدن زن و مرد باید طرفین مواردی را رعایت کنند تا علاوه بر سلامت جنسی و بدنی، سلامت روحی آنها نیز تامین شود.