Take a fresh look at your lifestyle.

شقاق پستان چیست؟ و علت ایجاد آن چیست؟

0

شقاق پستان چیست؟ و علت ایجاد آن چیست؟

سوال:
شقاق پستان چیست؟ و علت ایجاد آن چیست؟

پاسخ:
به ترک خوردگی پوست نوک پستان ها، شقاق سینه(پستان) گفته می شود، و ممکن است در اثر رفتار های خشن شوهر در هنگام معاشقه و بازی با نوک پستان، مثل گاز گرفتن با دندان و یا مکیدن های غیر متعارف و خشن ایجاد شود.
معمولا شقاق پستان در شیر دهی اول مادران به نوزاد ایجاد می شود، و علت آن روش شیر دهی اشتباه و نازک بودن پوست نوک پستان می باشد.

در مورد اول باید شوهران توجه داشته باشند که رفتار های خشن در اکثر موارد هیچ گونه لذتی برای همسر شما ندارد، بلکه باعث درد های شدید در ناحیه مورد خشونت واقع شده می شود. اگر همسر شما مانع ایجاد این ناراحتی نمی شود، به علت عشق فراوان او به شما است، و این که نمی خواهد مانع لذت بردن شما شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.