Take a fresh look at your lifestyle.

خلوت های جنسی با شوهر

0

خلوت های جنسی با شوهر

خلوت های جنسی با شوهر یکی از لذت بخش ترین خلوت ها بین زن و شوهر است
که هر دو بهترین لحظات زندگی خود را تجربه می کنند.
البته اگر بدانند چگونه از این لحظات استفاده کنند.

* شب هنگام که شوهرتان در بستر آرمیده و منتظر آغوش گرم شماست، خود را به کاری سرگرم نکنید،
زمان را طول ندهید، مبادا همسرتان به خواب برود،
چرا که اگر زنی این چنین کند، تا بیداری شوهر، همواره مورد نفرین فرشتگان است.
(پیامبر اکرم(ص)

* بهترین شما کسی است که چون با شوهر خلوت کند، لباس حیا از خود بیفکند و چون لباس بپوشد، جامه‌‌ی شرم و حیا را نیز بپوشد و زیبایی‌‌‌ها و دل ربایی های خود را به دیگران عرضه ندارد.
(امام صادق(ع)

* شب هنگام که پرده‌‌‌ها فرو می‌‌افتد، خواب بر پلک‌‌‌ها چیره می‌‌شود،
بر هیچ بانویی روا نیست که بخوابد، مگر آن که خویشتن را به آغوش شوهر بسپارد.
باید لباس از تن به در آورید، کنار شوهر آرام بگیرید و پوست بدن خویش به بدن شوهر بچسبانید.
این چنین؛ خود را به شوهر عرضه داشته‌‌اید.
(پیامبر اکرم(ص)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.