Take a fresh look at your lifestyle.

استفاده ابزاری از رابطه جنسی

0

استفاده ابزاری از رابطه جنسی

استفاده ابزاری از رابطه جنسی اشتباه ترین استراتژی برای رسیدن به هدف است.
اگر زن و یا شوهری از رابطه جنسی استفاده ابزاری کند دیر و یا زود باید منتظر پیامدهای آن باشد.

* هرگز نباید نیاز جنسی همسر را یک برگ برنده در دست خود دانست.
* بزرگ ترین دشمن عشق، داد و ستد و تجارت در امر زناشویی است.
* اگر این رفتار در زندگی دو زوج پیش بیاید به یقین آنچه که مرد را به دنبال زن می کشاند،
نیازش است نه عشقش.
در این صورت ممکن است برای بعضی مردها فرقی نداشته باشد کسی که نیازش را برآورده می کند همسرش باشد یا دیگری!
پس از رابطه جنسی به عنوان سلاحی در برابر همسرتان استفاده نکنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.