Take a fresh look at your lifestyle.

آمیزش با بدن عریان

0

آمیزش با بدن عریان

آمیزش با بدن عریان کراهت دارد و البته آمیزش به معنای دخول و ورود آلت جنسی است.
و معاشقه و ملاعبه با بدن عریان کراهت ندارد.

سوال:
در حدیثی از پیامبر اکرم(ص) داریم که «با بدن عریان آمیزش نکنید» با توجه به این حدیث،
آیا در موقع بازی با همسر نیز نباید عریان بود
و کلا میزان مجاز برای بیرون آوردن البسه در هنگام آمیزش چقدر است؟

پاسخ:
عریان بودن در هنگام آمیزش مکروه است، برای رفع کراهت کافی است زوجین با ملافه ای خود را بپوشانند.
ولی ملاعبه و بازی کردن با همسر به صورت عریان کراهت ندارد.
و فقط کراهت در مورد آمیزش وجود دارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.