به نام خالق عاشقانه ها

نتایج جستجو برای "جنسی"

اندام‌های جنسی داخلی مردان

اندام‌های جنسی داخلی مردان

اندام‌های جنسی داخلی مردان اندام‌های جنسی داخلی مردان به اندامی گفته میشود که در حالت عادی با چشم قابل مشاهده نیستند، و در داخل بدن مردان پنهان شده ان... بیشتر بدانید

تخریب غرور جنسی مردان

تخریب غرور جنسی مردان

تخریب غرور جنسی مردان تخریب غرور جنسی مردان وسیله ای برای رسیدن به خواسته های خود نیست. نباید زن و یا شوهر از این ابزار برای تحمیل امیال شخصی خود استف... بیشتر بدانید

افراط در رابطه جنسی

افراط در رابطه جنسی

افراط در رابطه جنسی افراط در رابطه جنسی میتواند برای مردان دردسر آفرین باشد، آلت تناسلی مردان ممکن است دچار خراشیدگی و یا تحریک پوستی گردد، همچنین در... بیشتر بدانید

آراستگی قبل از رابطه جنسی

آراستگی قبل از رابطه جنسی

آراستگی قبل از رابطه جنسی آراستگی قبل از رابطه جنسی و ایجاد شرایط برای یک رابطه جنسی لذت بخش، نقش بسیار مهمی در میزان به ارگاسم رسیدن همسر و انزال شوه... بیشتر بدانید

نیاز جنسی مردان

نیاز جنسی مردان

نیاز جنسی مردان نیاز جنسی مردان ، نیاز به توجه و رسیدگی از سوی همسرش دارد. اگر زن در دسترس شوهرش نباشد، اثرات منفی بر روحیه مرد وارد میشود، که باعث کم... بیشتر بدانید

پرخاشگری و رابطه جنسی

پرخاشگری و رابطه جنسی

پرخاشگری و رابطه جنسی پرخاشگری و رابطه جنسی از یکدیگر تاثیرپذیری دارند. به هر میزانی که زن پرخاشگری داشته باشد، از زنانگی او کاسته میشود. خانمی که از... بیشتر بدانید

اصول تحریک جنسی همسر

اصول تحریک جنسی همسر

اصول تحریک جنسی همسر اصول تحریک جنسی همسر باید از طرف هر دو طرف رعایت شود، تا رابطه جنسی سالم و کامل ایجاد شود، اگر زن در هنگام معاشقه اصولی تحریک نشو... بیشتر بدانید

ارگاسم نشدن و تمایل جنسی زن

ارگاسم نشدن و تمایل جنسی زن

ارگاسم نشدن و تمایل جنسی زن ارگاسم نشدن و تمایل جنسی زن به رابطه جنسی مجدد، برای رفع عطش جنسی دو چیز جدایی ناپذیر هستند. اکثر زنهایی که به شوهرانشان خ... بیشتر بدانید