به نام خالق عاشقانه ها

آنچه خانم ها باید بدانند

آنچه آقایان باید بدانند

شلختگی مرد

شلختگی مرد

شلختگی مرد شلختگی مرد چه پیامد های خطرناکی را می تواند به بار آورد؟ تجارب مشاوره‌ای و آموزه‌های دینی... بیشتر بدانید

احکام شرعی

ورود زن مستحاضه به مسجد

ورود زن مستحاضه به مسجد ورود زن مستحاضه به مسجد اگر استحاضه قلیله باشد حرام نیست و اگر متوسطه و یا کثیره باشد بایدطبق نظر مرجع تقلید خود رفتار کنید. خانمی که استحاضه ( کثیره یا متوسطه )‌است، می تواند بدون غسل برای ختم، وارد مسجد شود؟ پاسخ:... بیشتر بدانید

ارتباط زناشویی

قبل از رابطه

شلختگی مرد

شلختگی مرد

شلختگی مرد شلختگی مرد چه پیامد های خطرناکی را می تواند به بار آورد؟ تجارب مشاوره‌ای و آموزه‌های دینی... بیشتر بدانید

حین رابطه

آیا باید برهنه به بستر رفت ؟

آیا باید برهنه به بستر رفت ؟ آیا باید برهنه به بستر رفت برای برقراری رابطه جنسی و اعلام نیاز به رابطه جنسی با همسر؟ جواب این سوال منفی است. برعکس: باید در حین معاشقه برهنه شد. خیلی زن و شوهرها فکر می کنند برهنه کامل به رخت خواب رفتن می توان... بیشتر بدانید

عاشقانه

دیگر مقالات