به نام خالق عاشقانه ها

آنچه خانم ها باید بدانند

آنچه آقایان باید بدانند

احکام شرعی

عقد فرزند نابالغ برای محرمیت

عقد فرزند نابالغ برای محرمیت عقد فرزند نابالغ برای محرمیت اگر برای دختر مفسده ای نداشته باشد و عقد از سوی پدر صورت بگیرد اشکالی ندارد. این عقد برای استفاده جنسی صورت نمی گیرد بکه برای ایجاد محرمیت بین فرزند خوانده و یا پدر خوانده می باشد. س... بیشتر بدانید

ارتباط زناشویی

قبل از رابطه

حین رابطه

لیسیدن در رابطه جنسی

لیسیدن در رابطه جنسی لیسیدن در رابطه جنسی یکی از لذت بخش ترین رفتار های جنسی است که اکثر زن و شوهرها از آن بسیار لدن می برند و در به ارگاسم رسیدن زن نقش فراوانی در رسیدن به ارگاسم دارد. پس از بوسه از عوامل موثر در تحریک جنسی طرفین لیسیدن اس... بیشتر بدانید

دیگر مقالات