به نام خالق عاشقانه ها

آنچه خانم ها باید بدانند

آنچه آقایان باید بدانند

احکام شرعی

نفقه زنی که درآمد دارد

نفقه زنی که درآمد دارد نفقه زنی که درآمد دارد نیز مانند زنی که درآمد ندارد بر عهده شوهر او است. سوال: آیا نفقه زنی که درآمد دارد بر عهده شوهرش است و آیا پرداخت هزینه سفر شرایطی دارد؟ پاسخ: در پرداخت نفقه، فقیر بودن و نیاز همسر شرط نیست. بنا... بیشتر بدانید

ارتباط زناشویی

حین رابطه

زود انزالی و کاهش حرکات ریتمیک

زود انزالی و کاهش حرکات ریتمیک زود انزالی و کاهش حرکات ریتمیک از یکدیگر اثرپذیری بالایی دارند و برای افزایش زمان رسیدن به ارگاسم و انزال مرد در حین رابطه جسی حرکات ریتمیک را متوقف و یا کاهش دهید. * در حین رابطه جنسی از حالت ریتمیک خارج شوید... بیشتر بدانید